Saharna- Dealul Mănăstirii

sdm_baner

Aşezarea Saharna-Dealul Mănăstirii este cunoscută începând cu anul 1947, când sub conducerea lui G.D. Smirnov a fost cercetată o suprafaţă de circa 450 m2. În publicaţiile de specialitate ale vremii ea a fost desemnată prin toponimicul „Saharna I”, locul exact al săpăturii nefiind indicat. Doar cu o aproximaţie el poate fi localizat pe o porţiune de teren cu relief în formă de povârniş, în extremitatea sudică a aşezării, la o distanţă de circa 200 m în afara valului de apărare (fig. 1). În aşa mod, încă la sfârşitul anilor ’40 ai secolului trecut, s-a emis ipoteza că iniţial pe promontoriul dominant din sud-vestul  satului Saharna, până la edificarea sistemului defensiv, prin care s-a îngrădit habitatul aşezării Saharna Mare, a existat o singură aşezare din perioada timpurie a primei epoci a fierului. Actualmente aşezarea se întinde de-a lungul şanţului de apărare a cetăţii Saharna Mare, în extremitatea de sud-est a promontoriului, numit de localnici „Dealul Mănăstirii”, şi probabil în mare parte este încadrată în situl fortificat Saharna Mare, în incinta căreia orizontul culturii Cozia-Saharna este foarte expresiv, fapt constatat în urma săpăturilor din anii 2003-2007 efectuate de Universitatea de Stat din Moldova conduse de către dr., hab., prof., univ., Ion Niculiţă. În urma prospecţiunilor de teren, se poate constata că descoperirile atribuite primei epoci a fierului se concentrează în zona de sud-est din partea exterioară a bastionului de est al cetăţii Saharna Mare. În afara sistemului de fortificare aşezarea preistorică se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 60×100 m, făcând parte actualmente dintr-un ansamblu de terenuri agricole ale mănăstirii „Sf. Treime” din satul Saharna, raionul Rezina (fig. 2).

Fig.1. Localizarea aşezării Saharna-Dealul Mănăstirii.

Fig.1. Localizarea aşezării Saharna-Dealul Mănăstirii.

Fig.2. Suprafaţa actuală a aşezării Saharna-Dealul Mănăstirii.

Fig.2. Suprafaţa actuală a aşezării Saharna-Dealul Mănăstirii.

Fig.3. Saharna-Dealul Mănăstirii. Investigaţiile arheologice din vara anului 2005.

Fig.3. Saharna-Dealul Mănăstirii. Investigaţiile arheologice din vara anului 2005.

Fig.3a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas ceramic in situ.

Fig.3a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas ceramic in situ.

Fig.4. Saharna-Dealul Mănăstirii. Investigaţiile arheologice din anul 2006.

Fig.4. Saharna-Dealul Mănăstirii. Investigaţiile arheologice din anul 2006.

Începând cu anul 2005 investigaţiile arheologice la situl Saharna – Dealul Mănăstirii au fost reluate de către Expediţia Arheologică a Universităţii de Stat din Moldova, compusă din membrii LCŞ „Tracologie” – dr., hab., prof., univ., Ion Niculiţă şi dr. Andrei Nicic (fig.3-5).

Fig.4a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Situaţie de şantier.

Fig.4a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Situaţie de şantier.

Fig.4c. Saharna-Dealul Mănăstirii. Suprafaţa cercetată în anul 2006.

Fig.4c. Saharna-Dealul Mănăstirii. Suprafaţa cercetată în anul 2006.

Fig.5. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetări arheologice din vara anului 2007.

Fig.5. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetări arheologice din vara anului 2007.

Fig.5a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetarea complexelor închise.

Fig.5a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetarea complexelor închise.

Fig.5b. Saharna-Dealul Mănăstirii. Situaţie de şantier.

Fig.5b. Saharna-Dealul Mănăstirii. Situaţie de şantier.

Inventarul arheologic recuperat din stratul cultural în decursul campaniilor de cercetări arheologice din anii 2005-2007, este prezentat de diverse descoperiri ale obiectelor din metal (fig.6), piatră, lut (fig.7-8) şi un număr considerabil de fragmente (fig.9-10) şi vase ceramice de uz comun (fig.11) şi cele confecţionate dintr-o pastă de lut fină (fig.12-13), ornamentate cu decor imprimat şi incizat. Se remarcă de asemenea prezenţa unor fragmente de la vetre portative (fig.8/2) şi a vaselor de dimensiuni mari – pythos-uri (fig.8/1), descoperite în complexe închise – gropi menajere.

Fig.5c. Saharna-Dealul Mănăstirii. Suprafaţa cercetată în vara 2007.

Fig.5c. Saharna-Dealul Mănăstirii. Suprafaţa cercetată în vara 2007.

Fig.6. Saharna-Dealul Mănăstirii. Inel de buclă din bronz.

Fig.6. Saharna-Dealul Mănăstirii. Inel de buclă din bronz.

Fig.7. Saharna-Dealul Mănăstirii. Capac de la cuptor.

Fig.7. Saharna-Dealul Mănăstirii. Capac de la cuptor.

Fig.8. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de pythos şi vatră portativă cu mâner.

Fig.8. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de pythos şi vatră portativă cu mâner.

Fig.9. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de vas cu decor imprimat.

Fig.9. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de vas cu decor imprimat.

Descoperirile arheologice şi complexele închise descoperite în cadrul aşezării pe parcursul campaniilor de cercetări arheologice din anii 2005-2007, au largi analogii în cultura materială a  monumentelor de tip Cozia-Saharna din sec. X-VIII a. Chr., perioadă în care se încadrează şi situl eponim Saharna-Dealul Mănăstirii. Descoperirea în vara anului 2007 a unui inel de buclă confecţionat din bronz cu suprafaţa reliefată, sprijină încadrarea cronologică inferioară a locuirii din prima epocă a fierului din această aşezare cu a doua jumătate a sec. X a. Chr.

Fig.10. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de ceaşcă cu toartă supraînălţată.

Fig.10. Saharna-Dealul Mănăstirii. Fragment de ceaşcă cu toartă supraînălţată.

Fig.11. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas ceramic de factură grosieră.

Fig.11. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas ceramic de factură grosieră.

Fig.12. Saharna-Dealul Mănăstirii. Descoperirea unei ceşti in situ.

Fig.12. Saharna-Dealul Mănăstirii. Descoperirea unei ceşti in situ.

Fig.12a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Ceaşcă cu decor incizat.

Fig.12a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Ceaşcă cu decor incizat.

Fig.13. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetarea unei gropi menajere cu vas depus în interior.

Fig.13. Saharna-Dealul Mănăstirii. Cercetarea unei gropi menajere cu vas depus în interior.

Fig.13a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas al culturii Cozia-Saharna descoperit în groapă.

Fig.13a. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vas al culturii Cozia-Saharna descoperit în groapă.

Fig.13b. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vase ceramice descoperite în groapă.

Fig.13b. Saharna-Dealul Mănăstirii. Vase ceramice descoperite în groapă.

Archaeological research conducted at the settlement  Saharna-Dealul Manastirii

Abstract

In 2005 – 2007 archaeological research was carried out at the settlement Saharna-Dealul Manastirii nearby Getian fortification on areas free from perennial plants. A number of inland complexes were discovered with ceramic material during the investigations.

Separate strips of ditch to the south of the front of the defence line of the Getian settlement have been discovered which had been known already from researches from the 40ies of the 20th century.

Analysis of the discovered material from the ditch, the pits and the cultural layer, morphologically and by ornamental design techniques fully corresponds to the ceramic assortment characteristic to the Early Iron Age complex Cozia-Saharna and Babadag II types.

 

Археологические изыскания на селище Сахарна-Дялул Мэнэстирий

Резюме

Археологические изыскания на селище Сахарна-Деалул Мэнэстирий в 2005 – 2007 годах проводились на свободных от посева многолетних трав площади близи фортификационных сооружений гетского городища Сахарна Маре.

В ходе исследований двумя раскопами был выявлен ряд закрытых комплексов, в которых найден достаточно выразительный керамический материал.

Были обнаружены отдельные участки рва, расположенного к югу перед линией обороны гетского городища, который был известен по раскопкам конца ’40 годов XX века.

Анализ материала выявленного на данных участках рва, равно как в ямах и культурном слое, морфологически, а также по мотивам и техники нанесении орнамента, полностью подтверждает его соответствие ассортименту керамических изделий свойственных раннежелезному комплексу типа Козия-Сахарна и Бабадаг II.

Refrinţe bibliografice:

Г.Д. Смирнов, Скифское городище и селище «Большая Сахарна», КСИИМК, XXVI, 1949, 93-96

T. Arnăut, V. Bercu, S. Matveev, Aşezarea halstattiană de la Saharna „Dealul Mănăstirii”. Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology. Chişinău-Vadul lui Vodă 6-11 September 2004. I. Chişinău 2004, 263-284

I. Niculiţă, A. Nicic, Cercetări arheologice la situl Saharna-Dealul Mănăstirii. Tyragetia, s.n., vol. I [XVI], nr. 1, 225-248

 

 

This entry was posted in Saharna- Dealul Mănăstirii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.